Βεβαίωση Μηχανικού
Αρκαδία • Αργολίδα

Γιατί χρειάζομαι βεβαίωση μηχανικού? 

Με το άρθρο 83 (απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις) προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Η βεβαίωση είναι υποχρεωτική για

 • Πώληση
 • Αγορά
 • Δωρεά εν ζωή
 • Γονική παροχή
 • Υποθήκη
 • Μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος (ψηλή κυριότητα κτλ.)
 • Σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας
 • Μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος σε αγροτεμάχιο ή οικόπεδο

Πως εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού:

Η βεβαίωση μηχανικού εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  Κάθε βεβαίωση μηχανικού αποκτά ειδικό μοναδικό αριθμό/κωδικό ο οποίος εκτυπώνεται στην βάση της και συνοδεύεται από τον ιστότοπο εξακρίβωσης της γνησιότητάς της.

Ποιος αναλαμβάνει να εκδώσει αυτή τη βεβαίωση

Την αναλαμβάνει ο Μηχανικός, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία στο ακίνητο, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευής, τυχούσες νομιμοποιήσεις κτλ., βεβαιώνεται αν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο αυθαίρετη χρήση και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποια νομοθεσία ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων.

Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης μηχανικού

 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομή)
 • Τίτλους ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου

Χρόνος παράδοσης βεβαίωσης μηχανικού

Από τη στιγμή που θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος χρειάζονται περίπου 24 ώρες για την παράδοση της βεβαίωσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την εργασία την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

τηλεφωνικά στο 697 240 7365 ή μέσω του email chounti@hotmail.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Μη αναγνώσιμο? Αλλαγή λέξης. captcha txt

Start typing and press Enter to search