ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα των Αδειών Δόμησης και της Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών, που έχουν δημιουργήσει απορίες και σύγχυση σε πολλούς ενδιαφερόμενους, για το πότε χρειάζεται Άδεια Δόμησης, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και σε ποιες δεν απαιτείται καμία άδεια.

Τι είναι η Άδεια Μικρής Κλίμακας? 
Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας, που αφορά όμως μικρού εύρους οικοδομικές εργασίες, με προϋπολογισμό έργου έως 25.000 ευρώ.

Για ποιες μικροεπισκευές & άλλες εργασίες απαιτείται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας?
-Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
-Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων
-Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας
-Αγωγοί αερισμού, καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων
-Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
-Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
-Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
-Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
-Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης
-Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
-Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
-Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
-Ανακατασκευή στέγης
-Λειτουργική συνένωση χώρων
-Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
-Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
-Στέγαστρα και προστεγάσματα
-Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται? 
α) αίτηση του ιδιοκτήτη
β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (πχ.Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ), όπου αυτές απαιτούνται
γ) τεχνική έκθεση μηχανικού
δ) βεβαίωση κτηματολογίου
ε) φωτογραφίες του ακινήτου
ζ) αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
στ) δήλωση

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί μια άδεια? 
Από τη στιγμή που κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης ο πλήρης φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος έκδοσης της Άδειας είναι περίπου μία εβδομάδα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την εργασία την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

τηλεφωνικά στο 697 240 7365 ή μέσω του email chounti@hotmail.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Μη αναγνώσιμο? Αλλαγή λέξης. captcha txt

Start typing and press Enter to search