Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Αρκαδία • Αργολίδα

Άδεια Δόμησης απαιτείται

Γενικά όλες οι οικοδομικές εργασίες χρειάζονται πλέον άδεια. Ενδεικτικά απαιτείται για

  • Κατεδάφιση κατασκευών
  • Εκσκαφές, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση
  • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους
  • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης

Η πολιτικός μηχανικός Άννα Χουντή αναλαμβάνει

  • Έκδοση αδειών δόμησης για νέο κτίριο
  • Άδεια προσθήκης σε υπάρχον κτίριο
  • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών
  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
  • Ανανέωση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Αλλαγές χρήσεις εταιρειών/καταστημάτων
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Μη αναγνώσιμο? Αλλαγή λέξης. captcha txt

Start typing and press Enter to search